การใช้อักษรพิเศษ PB

posted on 15 Dec 2009 12:05 by mingkiku in Game
เรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt

เคยเห็นไหมครับ ว่าเวลาที่คุย IM ไม่ว่าจะเป็น MSN, Live Messenger, Skype, Goolgle Talk, Yahoo Messenger หรือโปรแกรมสนทนาออนไลน์อื่นๆ เราจะเห็นว่าบางคนหรือคู่สนทนาของเราพิมพ์สัญลักษณ์ต ัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษๆ แปลกๆส่งมา หรือแม้กระทั่งตกแต่งเว็บ Social หรือบล็อกต่างๆ เช่น Facebook, Myspace, Hi5, Exteen, Bloggang เป็นต้น แล้วเราจะเรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั ้นได้อย่างไร?

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเรียกใช้งานตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้นด้วยปุ่ม Alt คีย์ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีการ ก็คือ ให้กดปุ่ม Alt คีย์ค้างไว้ ตามด้วยกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ด เมื่อกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ดที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม Alt คีย์ที่กดค้างไว้ จากนั้นคุณก็จะเห็นตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษ ปรากฏขึ้นมาแล้วหล่ะครับ


อ้างอิง:
ยกตัวอย่าง เช่น: Alt-0169 = © or Alt-0174 = ® or Alt-0153 = ™


Alt-0128 € Alt-0252 ü Alt-0129 � Alt-0130 ‚ Alt-0131 ƒ 
Alt-0132 „ Alt-0253 ý Alt-0133 … Alt-0134 † Alt-0135 ‡ 
Alt-0136 ˆ Alt-0254 þ Alt-0137 ‰ Alt-0138 Š Alt-0139 ‹ 
Alt-0140 Œ Alt-0255 ÿ Alt-0141 � Alt-0142 Ž Alt-0143 � 
Alt-0144 � Alt-0248 ø Alt-0145 ‘ Alt-0146 ’ Alt-0147 “ 
Alt-0148 “ Alt-0249 ù Alt-0149 • Alt-0150 – Alt-0151 — 
Alt-0152 ˜ Alt-0250 ú Alt-0153 ™ Alt-0154 š Alt-0155 › 
Alt-0156 œ Alt-0251 û Alt-0157 � Alt-0158 ž Alt-0159 Ÿ 
Alt-0160  Alt-0244 ô Alt-0161 ¡ Alt-0162 ¢ Alt-0163 £ 
Alt-0164 ¤ Alt-0245 õ Alt-0165 ¥ Alt-0166 ¦ Alt-0167 § 
Alt-0168 ¨ Alt-0246 ö Alt-0169 © Alt-0170 ª Alt-0171 « 
Alt-0172 ¬ Alt-0247 ÷ Alt-0173  Alt-0174 ® Alt-0175 ¯ 
Alt-0176 ° Alt-0240 ð Alt-0177 ± Alt-0178 ² Alt-0179 ³ 
Alt-0180 ´ Alt-0241 ñ Alt-0181 µ Alt-0182 ¶ Alt-0183 · 
Alt-0184 ¸ Alt-0242 ò Alt-0185 ¹ Alt-0186 º Alt-0187 » 
Alt-0188 ¼ Alt-0243 ó Alt-0189 ½ Alt-0190 ¾ Alt-0191 ¿ 
Alt-0192 À Alt-0236 ì Alt-0193 Á Alt-0194  Alt-0195 à
Alt-0196 Ä Alt-0237 í Alt-0197 Å Alt-0198 Æ Alt-0199 Ç 
Alt-0200 È Alt-0238 î Alt-0201 É Alt-0202 Ê Alt-0203 Ë 
Alt-0204 Ì Alt-0239 ï Alt-0205 Í Alt-0206 Î Alt-0207 Ï 
Alt-0208 Ð Alt-0232 è Alt-0209 Ñ Alt-0210 Ò Alt-0211 Ó 
Alt-0212 Ô Alt-0233 é Alt-0213 Õ Alt-0214 Ö Alt-0215 × 
Alt-0216 Ø Alt-0234 ê Alt-0217 Ù Alt-0218 Ú Alt-0219 Û 
Alt-0220 Ü Alt-0235 ë Alt-0221 Ý Alt-0222 Þ Alt-0223 ß 
Alt-0224 à Alt-0231 ç Alt-0225 á Alt-0226 â Alt-0227 ã 
Alt-0228 ä Alt-0230 æ Alt-0229 å 
 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โปรแกรม Character Map Utility ซึ่งเป็นยูทิลิตีฟรีตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับวินโดวส์ ซึ่งคุณสามารถคัดลอก และวางตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Frontpage หรือโปรแกรมอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเรียกใช้ Character Map Utility ทำได้ดังนี้
1. ให้ไป Start > Programs > Accessories > System Tools > Character Map
2. หรือไปที่ Start > Run > จากนั้นพิมพ์ว่า Charmap แล้ว OK หรือกดปุ่ม Enter
3. หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกรูปแบบตัวอักษร แล้วคลิกที่ตัวอักษรพิเศษที่คุณต้องการ จากนั้นก็คลิก Copy แล้วเอาไปวางในโปรแกรมที่คุณต้องการ
เห็นไหมหล่ะครับ วิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถใช้งานตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษได้แล ้วหล่ะครับ

เครดิต:Webmonster
ที่มา http://webmonster.sapaan.net/archives/90#comment-282 

Comment

Comment:

Tweet

#156 By (110.78.172.207|110.78.172.207) on 2015-09-17 18:52

#155 By (110.78.172.207|110.78.172.207) on 2015-09-17 18:52

#154 By (110.78.172.207|110.78.172.207) on 2015-09-17 18:51

#153 By (110.78.172.207|110.78.172.207) on 2015-09-17 18:51

#152 By (110.78.172.207|110.78.172.207) on 2015-09-17 18:50

–•••• ไม้aะ 5 บๅท ••••– cry surprised smile question

#151 By –•••• ไม้aะ 5 บๅท ••••– (49.230.123.50|49.230.123.50) on 2015-09-16 11:47

#150 By ·•● (49.230.123.50|49.230.123.50) on 2015-09-16 11:42

#149 By (61.7.178.162|61.7.178.162) on 2015-09-15 19:30

€—»oat—»☺—»☻—»♥

#148 By (110.78.172.133|110.78.172.133) on 2015-09-11 08:30

open-mounthed smile

#147 By (1.46.204.16|1.46.204.16) on 2015-08-19 14:46

หหห

#146 By (110.77.172.107|10.0.0.245, 110.77.172.107) on 2015-08-05 09:37

#145 By (183.88.48.179|183.88.48.179) on 2015-04-29 15:58

♫↓‘š^ž34m4♠

#144 By (182.52.237.88|182.52.237.88) on 2015-04-23 16:02

€—»€♥˜¤•—™ok

#143 By zzz_xxx285 (61.7.186.161|61.7.186.161) on 2015-04-20 10:15

#142 By edsv (49.230.254.98|49.230.254.98) on 2015-04-01 20:18

embarrassed wink embarrassed

#141 By MAI (223.207.249.99|223.207.249.99) on 2015-03-31 12:22

#140 By (223.207.249.200|223.207.249.200) on 2015-03-11 22:43

#139 By ฟกฟ (183.89.202.158|183.89.202.158) on 2015-03-10 13:53

☻☻☻☻˜˜☻

#138 By (27.55.78.116|27.55.78.116) on 2015-03-08 21:07

satandegee
 

#137 By (171.96.244.180|171.96.244.180) on 2015-02-18 11:15

#136 By ๏๛๏ปู๋จ๋านลองไมค์๏๛๏ (223.205.243.6|223.205.243.6) on 2015-01-31 19:03

#135 By ๏๛๏ปู๋จ๋านลองไมค์๏๛๏ (223.205.243.6|223.205.243.6) on 2015-01-31 19:03

สสวนำยร ำร ำำ

#134 By (171.99.236.180|171.99.236.180) on 2015-01-22 09:04

#133 By dcxc (125.25.224.70|125.25.224.70) on 2015-01-21 14:58

#132 By (223.205.65.252|223.205.65.252) on 2015-01-06 18:43

#131 By (223.205.249.234|223.205.249.234) on 2014-11-16 09:02

๛ ทำไมไม่มี อะ เพิ่มไห้เลย Alt 251big smile
 

#130 By Ice (118.173.95.148|118.173.95.148) on 2014-10-07 13:56

๛ ทำไมไม่มี อะ เพิ่มไห้เลย Alt 251big smile
 

#129 By Ice (118.173.95.148|118.173.95.148) on 2014-10-07 13:56

@WeBoyBand@
<span style="text-decoration: line-through;">BY:♞ ตำลึงผักหวาน♞
げこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはば
❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖❤❥❦❧⓪๑۩۞۩๑ ♟ ☼ ☀ o O # 【】ψ▓ ► ◄ ▒ ░ ♀♂√ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ♫ ♬ 
</span>

#128 By Nattawu (49.48.40.181|49.48.40.181) on 2014-09-26 18:33

WeBoyBand

#127 By Nattawut (49.48.40.181|49.48.40.181) on 2014-09-26 18:28

#126 By (12.234.194.19|148.251.91.38, 12.234.194.19) on 2014-09-10 11:50

˜1121

#125 By ทินภัทร (1.0.170.126|1.0.170.126) on 2014-08-21 19:44

#124 By (202.29.178.63|202.29.178.63) on 2014-08-19 12:51

#123 By (49.49.130.157|49.49.130.157) on 2014-05-14 19:31

#122 By (49.49.130.157|49.49.130.157) on 2014-05-12 17:38

#121 By 0810009610่jj (49.49.130.157|49.49.130.157) on 2014-05-12 17:38

東方~夢想夏郷

#120 By (171.6.181.101|171.6.181.101) on 2014-04-23 00:08

DFDFDSFSDFSDFSDFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSFSSDFSFSFSFSFSFSFembarrassed confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile
DFSFSFSDFSFSFSFSFS

#119 By arm (183.89.83.23|192.168.5.110, 183.89.83.23) on 2014-04-13 16:29

gfhgfhfg

#118 By gfhgfhfgh (1.10.219.7|1.10.219.7) on 2014-03-30 11:37

»©NÚT®§GarenAthaIlanD¥®©§¥¥

#117 By h tfhfh (125.25.242.212|125.25.242.212) on 2014-03-29 10:27

jujujujuconfused smile

#116 By uj (125.26.46.193|125.26.46.193) on 2014-03-27 21:07

yyr5eyr56y4r5y

#115 By 4ttrty (1.4.238.219|1.4.238.219) on 2014-03-14 12:51

#114 By (118.173.247.170|118.173.247.170) on 2014-03-07 14:10

#113 By ME-lovenermar{>_<} (118.173.247.170|118.173.247.170) on 2014-03-07 14:09

#112 By filmlovewa (110.77.152.12|110.77.152.12) on 2014-03-02 18:27

#111 By zaxs0061 (101.109.97.183|101.109.97.183) on 2014-02-20 09:59

#110 By gggggggggggggggggggggggggggg (101.51.62.107|101.51.62.107) on 2014-02-16 15:40

สันยะลักหยึกหยักอะทำงัยอะ
embarrassed

#109 By (58.9.86.165|58.9.86.165) on 2014-02-13 11:57

๛๛๛๛๛

#108 By (125.24.193.226|125.24.193.226) on 2014-02-07 17:30

#107 By (223.204.163.28|223.204.163.28) on 2014-01-30 21:29