การใช้อักษรพิเศษ PB

posted on 15 Dec 2009 12:05 by mingkiku in Game
เรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt

เคยเห็นไหมครับ ว่าเวลาที่คุย IM ไม่ว่าจะเป็น MSN, Live Messenger, Skype, Goolgle Talk, Yahoo Messenger หรือโปรแกรมสนทนาออนไลน์อื่นๆ เราจะเห็นว่าบางคนหรือคู่สนทนาของเราพิมพ์สัญลักษณ์ต ัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษๆ แปลกๆส่งมา หรือแม้กระทั่งตกแต่งเว็บ Social หรือบล็อกต่างๆ เช่น Facebook, Myspace, Hi5, Exteen, Bloggang เป็นต้น แล้วเราจะเรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั ้นได้อย่างไร?

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเรียกใช้งานตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้นด้วยปุ่ม Alt คีย์ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีการ ก็คือ ให้กดปุ่ม Alt คีย์ค้างไว้ ตามด้วยกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ด เมื่อกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ดที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม Alt คีย์ที่กดค้างไว้ จากนั้นคุณก็จะเห็นตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษ ปรากฏขึ้นมาแล้วหล่ะครับ


อ้างอิง:
ยกตัวอย่าง เช่น: Alt-0169 = © or Alt-0174 = ® or Alt-0153 = ™


Alt-0128 € Alt-0252 ü Alt-0129 � Alt-0130 ‚ Alt-0131 ƒ 
Alt-0132 „ Alt-0253 ý Alt-0133 … Alt-0134 † Alt-0135 ‡ 
Alt-0136 ˆ Alt-0254 þ Alt-0137 ‰ Alt-0138 Š Alt-0139 ‹ 
Alt-0140 Œ Alt-0255 ÿ Alt-0141 � Alt-0142 Ž Alt-0143 � 
Alt-0144 � Alt-0248 ø Alt-0145 ‘ Alt-0146 ’ Alt-0147 “ 
Alt-0148 “ Alt-0249 ù Alt-0149 • Alt-0150 – Alt-0151 — 
Alt-0152 ˜ Alt-0250 ú Alt-0153 ™ Alt-0154 š Alt-0155 › 
Alt-0156 œ Alt-0251 û Alt-0157 � Alt-0158 ž Alt-0159 Ÿ 
Alt-0160  Alt-0244 ô Alt-0161 ¡ Alt-0162 ¢ Alt-0163 £ 
Alt-0164 ¤ Alt-0245 õ Alt-0165 ¥ Alt-0166 ¦ Alt-0167 § 
Alt-0168 ¨ Alt-0246 ö Alt-0169 © Alt-0170 ª Alt-0171 « 
Alt-0172 ¬ Alt-0247 ÷ Alt-0173  Alt-0174 ® Alt-0175 ¯ 
Alt-0176 ° Alt-0240 ð Alt-0177 ± Alt-0178 ² Alt-0179 ³ 
Alt-0180 ´ Alt-0241 ñ Alt-0181 µ Alt-0182 ¶ Alt-0183 · 
Alt-0184 ¸ Alt-0242 ò Alt-0185 ¹ Alt-0186 º Alt-0187 » 
Alt-0188 ¼ Alt-0243 ó Alt-0189 ½ Alt-0190 ¾ Alt-0191 ¿ 
Alt-0192 À Alt-0236 ì Alt-0193 Á Alt-0194  Alt-0195 à
Alt-0196 Ä Alt-0237 í Alt-0197 Å Alt-0198 Æ Alt-0199 Ç 
Alt-0200 È Alt-0238 î Alt-0201 É Alt-0202 Ê Alt-0203 Ë 
Alt-0204 Ì Alt-0239 ï Alt-0205 Í Alt-0206 Î Alt-0207 Ï 
Alt-0208 Ð Alt-0232 è Alt-0209 Ñ Alt-0210 Ò Alt-0211 Ó 
Alt-0212 Ô Alt-0233 é Alt-0213 Õ Alt-0214 Ö Alt-0215 × 
Alt-0216 Ø Alt-0234 ê Alt-0217 Ù Alt-0218 Ú Alt-0219 Û 
Alt-0220 Ü Alt-0235 ë Alt-0221 Ý Alt-0222 Þ Alt-0223 ß 
Alt-0224 à Alt-0231 ç Alt-0225 á Alt-0226 â Alt-0227 ã 
Alt-0228 ä Alt-0230 æ Alt-0229 å 
 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โปรแกรม Character Map Utility ซึ่งเป็นยูทิลิตีฟรีตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับวินโดวส์ ซึ่งคุณสามารถคัดลอก และวางตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Frontpage หรือโปรแกรมอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเรียกใช้ Character Map Utility ทำได้ดังนี้
1. ให้ไป Start > Programs > Accessories > System Tools > Character Map
2. หรือไปที่ Start > Run > จากนั้นพิมพ์ว่า Charmap แล้ว OK หรือกดปุ่ม Enter
3. หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกรูปแบบตัวอักษร แล้วคลิกที่ตัวอักษรพิเศษที่คุณต้องการ จากนั้นก็คลิก Copy แล้วเอาไปวางในโปรแกรมที่คุณต้องการ
เห็นไหมหล่ะครับ วิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถใช้งานตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษได้แล ้วหล่ะครับ

เครดิต:Webmonster
ที่มา http://webmonster.sapaan.net/archives/90#comment-282 

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก